Jak správně používat požární hadici?

Jak správně používat požární hadici 1
Jak lze požární hadici použít k rychlému uhašení požáru? Dnes vám výrobce požární hadice prozradí konkrétní detaily použití.Existuje 12 kroků pro hlavní detaily, což se může zdát zdlouhavé, ale nebezpečí požáru je obrovské.Na tyto detaily bychom si měli dát pozor a požár uhasit co nejdříve.

1, otevřete dvířka požární závory, vyjměte hadici, vodní pistoli.

2. Pečlivě zkontrolujte, zda jsou hadice a spoj v dobrém stavu.V případě poškození je přísně zakázáno používat.

3, ve směru požáru, kterým se vodní pás, aby se zabránilo kroucení.

4. Připojte hadici v blízkosti konce požárního hydrantu s požárním hydrantem.Vložte spojovací přezku do žlabu a při připojování ji utáhněte ve směru hodinových ručiček.

5. Připojte druhý konec hadice k vodní pistoli (postup připojení je stejný jako u požárního hydrantu).

6, po ukončení spojení alespoň dvě osoby drží vodní pistoli, zaměřte se na oheň (ne na lidi, aby nedošlo ke zranění vysokotlakou vodou).

7, pomalu otevřete ventil požárního hydrantu na největší, zaměřte se na kořen hašení požáru.


Čas odeslání: 20. června 2022

Pošlete nám svou zprávu:

Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji